Tuesday, March 2

वैदेशिक रोजगारीको पीडा : मलेसियाबाट ल्याइयो १८ नेपालीको शव (फोटोफिचर)

January 23, 2021 176

काठमाडौँ– वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मलेसियामा ज्यान गुमाएका १८ नेपालीको शव स्वदेश ल्याइएको छ ।राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को वाइड बडी ए३३० जहाजले मलेसियाबाट १८ वटा नेपाली कामदारको शव ल्याएको हो ।वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा विभिन्न कारणले ज्यान गुमाएका नेपालीको शव लिएर निगमको जहाज अपराह्न काठमाडौँ आइपुगेको हो ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **

एक शवको अस्तु र अन्य १८ वटा शव नेपाल ल्याइएको निगमले जनाएको छ ।शव लिन निगमको जहाज शुक्रबार राति ११ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मलेसियाको क्वालालम्पुर उडेको थियो । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत निगमले नेपालीको शव ल्याएको बताएको छ ।वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेशियामा काम गर्न गएका नेपाली विभिन्न कारणले मृत्यु भएर त्यहाँ अलपत्र अवस्थामा थिए । मृतकका परिवारको पीडालाई बुझेर निगमले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्रममा शव ल्याएको निगमले उल्लेख गरेको छ ।

मलेसियास्थित नेपाली दूतावासँगको समन्वयमा निगमले नेपालीको शव ल्याएको हो । नेपाली दूतावासलाई उद्धृत गर्दै निगमले जनाएअनुसार अझै त्यहाँ ३७ वटा शव रहेका छन् ।ती शव समयभित्रै नेपाल ल्याउन निगमले आवश्यक तयारी भइरहेको जनाएको छ । विदेशमा अलपत्र नेपाली कामदारको शव नेपाल ल्याएर निगमले सामाजिक उत्तरदायित्वको उदाहरणीय काम भएको निगमका सहप्रवक्ता शुलेख मिश्रले बताए ।

j}b]lzs /f]huf/Lsf kL8f
sf7df8f}F, !! df3 M /f]huf/Lsf l;nl;nfdf dn]l;ofdf Hofg u’dfPsf !* hgfsf] zj zlgaf/ g]kfn NofPkl5 ;DalGwt kl/jf/nfO{ x:tfGt/0f ug'{cl3 lqe’jg cGt//fli6«o ljdfg:yndf ltgsf] Joj:yfkg ul/Fb} . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f•/f;;

प्रतिकृया दिनुहोस्